ABR obuka - 1. decembar 2017

U petak, 1. i subotu 2. decembra 2017. godine, održan je, po drugi put, ABR kurs, u hotelu ZIRA.

Ovaj kurs je namenjen agentima koji žele da usavrše svoja znanja za rad sa kupcima. U SAD i ostalim razvijenim svetskim ekonomijama je to jedan od osnovnih kurseva koje pohađaju članovi NAR.

Posle pohađanja kursa i položenog testa, polaznici kursa moraju da dokažu praksu u zastupanju kupaca, nakon čega automatski postaju članovi REBAC (veće agenata - posrednika koji zastupaju kupce) – pre toga naravno morate da budete članovi NAR, što zaposleni-agenti, članova Klastera nekretnine mogu da budu, ako su položili Stručni ispit i upisani u Registar posrednika.

Upisivanjem u bazu podataka REBAC stiču se određene prednosti na međunarodnom tržištu, tj. svi oni koji znaju šta je ABR oznaka i REBAC (a na Zapadu to znaju skoro svi potencijalni klijenti) će Vas pronaći u REBAC bazi kada traže ABR specijaliste u Srbiji (odnosno one agente koji treba da rade sa njima kao kupcima).

Kurs organizujemo uz podršku IHC Global fondacije koja nas je oslobodila plaćanja obaveza koje bismo imali da ih organizujemo na komercialnoj osnovi, te kurs ima ovu cenu (njegova uobičajena cena iznosi 175 USD). Zahvaljujući velikom angažovanju dr. Slaviše Pešića koji će biti i predavač, za ovaj kurs je preveo i priručnik, uspeli smo da postignemo dogovor sa IHC Global i da dobijemo pravo da organizujemo kurseve.