Aktivnosti Klastera nekretnine


 • Utvrđivanje pravila u prometu nepokretnosti koja primenjuju svi članovi Udruženja;
 • Kontrola članova Udruženja u pridržavanju usvojenih pravila o prometu nepokretnosti i preduzimanje odgovarajućih mera prema članovima koji se ne ponašaju u skladu sa odredbama tih pravila;
 • Zastupanje zajedničkih interesa članova Udruženja pred državnim organima;
 •  Doprinos obezbeđivanju za razvoj posredovanja u prometu nepokretnosti na teritoriji delovanja;
 • Preuzimanje odgovarajuće aktivnosti radi unapređivanja posredovanja u prometu nepokretnosti i praćenje i upoznavanje svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti;
 • Ogranizovanje i pružanje pomoći svim članovima Udruženja u unapređivanju njihovog rada;
 • Organizovanje inovacionih kurseva, obuka i seminara u Udruženju, sa ciljem unapređenja znanja i veština, posebno rukovodećih i stručnih radnika;
 • Rad na jačanju morala kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u međusobnim odnosima;
 • Podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne rezultate i za doprinos u razvoju i unapređivanju posredovanja u prometu nepokretnosti;
 • Usklađivanje aktivnosti članova Udruženja;
 • Učestvovanje u izgradnji, održavanju i upravljanju objektima koji su potrebni Udruženju;
 • Izdavanje publikacije o posredovanju u prometu nepokretnosti i drugim aktivnostima Udruženja.
 • Negovanje međusobne solidarnosti i dobrih poslovnih odnosa među članicama, kao i sa ostalim učesnicima u prometu nepokretnosti, saglasno principima i pravilima koje zajednički utvrđuju članovi Udruženja
 • Uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, obogaćivanje mreže kontakata svake članice udruženja i značajno unapređenje mogućnosti za pronalaženje stranih i domaćih partnera za zajedničke poslove i projekte
 • Stvaranje jedinstvenog sistema informisanja članica
 • Permanentno unapređenje portala klastera u cilju povećanja vidljivosti rada i aktivnosti klastera i članica

 
Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, i aktivnosti, Udruženje preduzima sledeće mere:

 •  Utvrđuje i izvršava dugoročne i godišnje planove i programe razvoja Udruženja;
 • Osniva pomoćne organe i tela za izvršavanje trajnih i privremenih zadataka i poslova;
 • Izriče novčane i druge kazne za kršenje normi Udruženja;
 • Obavlja i druge zadatke i aktivnosti koje proističu iz odredaba Statuta i drugih akata Udruženja.