Arena nekretnine

Arena nekretnine

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekrenina "Arena" uspešno posluje od 27.09.2000. godine. Poslujemo kao kompletan uslužni i informativni centar za sve što je vezano za promet i zakup nepkretnosti. Naše klijente pratimo od pocetka procesa prodaje, kupovine ili zakupa nepokretnosti pa do samog kraja tog procesa, tj. do prenosa vlasništva u katastru nepokretnosti i drugim javnim knjigama.
Naši licencirani agenti na Vaš poziv izvršiće obilazak Vaše nepokretnosti, njeno fotografisanje, procenu /realnu i tržišnu/, izvršiti uvid u dokmentaciju, dati Vam pravne i poreske savete, vršiti oglašavanje i promociju nepokretnosti, voditi posrednicko pregovaranje, a sve to u cilju što brže realizacije posla za koji nas angažujete.
Agencija "Arena" je upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod rednim brojem 335, koji vodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, MB 54932243, PIB 100559054.