Institut ekonomskih nauka

Institut ekonomskih nauka

Misija
Institut sprovodi naučno zasnovana istraživanja iz svih oblasti ekonomije, a pre svega poslovne ekonomije, ekonomije rada i socijalnih pitanja, međunarodnih ekonomskih odnosa i održivog razvoja.

 • Interno - da bude privlačno mesto za naučnoistraživački rad;
 • Eksterno - da pruži izvrsna i relevantna istraživanja kao podršku privrednom razvoju.

Vizija
Institut teži da u narednom desetogodišnjem periodu postane jedna od vodećih istraživačkih institucija u regionu jugoistočne Evrope iz oblasti ekonomije, integrisana u evropski istraživački prostor.

Vrednosti u kojima u svom radu IEN teži

 • Sloboda u istraživanju i podsticanje kreativnosti i inovativnosti;
 • Poštovanje najviših naučnih standarda i etike u istraživanju;
 • Kreiranje prijatne radne atmosfere koja podstiče radno stvaralaštvo;
 • Usaglašenost sa nacionalnim prioritetima u razvoju naučnoistraživačkog rada;
 • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa matičnim Ministarstvom;
 • Uvođenje sistema nagrađivanja prema rezultatima rada.

Strateški ciljevi IEN

 • Uspešna realizacija projekata Ministarstva i priprema za novi ciklus;
 • Podizanje izvrsnosti, unapređenje vidljivosti i dostupnosti rezultata rada istraživača;
 • Povećanje prihoda istraživača Instituta;
 • Unapređenje kompetentnosti za kreiranje preporuka javnih politika;
 • Jačanje saradnje sa privredom;
 • Povećanje broja zajedničkih projekata sa partnerima iz inostranstva.