DDays konferencija u Banjaluci

30. maj 2023. 
Treća DDays konferencija je održana u hotelu „Bosna“ u Banjaluci (Republika Srpska, BiH). Organizator konferencije je bio „BAM Consult“, uz institucionalnu podršku Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti i Udruženja posrednika u prometu nekretnina Republike Srpske. Treća konferencija DDays je imala naziv: „Poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize” - samo je neizvesnost izvesna!“
Konferenciju je otvorio ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Denis Šulić.
Teme konferencije su bile poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima inflacije, krize javnog i privatnog duga, rastućih troškova života, građanskih nemira, ratova, pandemija. U prepodnevnom delu konferncije se govorilo o finansijskom tržištu, a u popodnevnom o tržištu nekretnina.
Moderator panela: „Regulatorni okvir tržišta nekretnina“ je bio predsednik Upravnog odbora udruženja Klaster nekretnine Nenad Đorđević, a pored predstavnika Vlade Republike Srpske na ovom panelu je govorio pomoćnik ministra unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije Žarko Malinović. 
Moderator panela: „Nekretnine – sigurna luka ili (pre) naduvani balon“ je bio predsednik Nadzornog odbora udruženja Klaster nekretnine Ervin Pašanović, a govornici su bili predsednik Upravnog odbora Udruženja posrednika u prometu nekretninama Republike Srpske Dragan Milanović, potpredsednik Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodraske komore Borislav Vujović i stručnjak u oblasti prometa nekretnina iz Sarajeva Haris Kadić.
Moderator panela predstavnika Udruženja posrednika u prometa nekretnina iz regiona Jugoistočne Evrope je bio predsednika Saveta za međunarodnu privrednu saradnju udruženja Klaster nekretnine dr Slaviša Pešić, a govornici su bili predsednik Upravnog odbora Udruženja posrednika u prometu nekretninama Republike Srpske Dragan Milanović, predsednica Udruženja posrednika u prometu nekretnina Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Naida Ćerimagić, potpredsednik Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodraske komore Borislav Vujović, počasni član FIABCI Slovenija Franc Gerbec i predsednik Upravnog odbora udruženja Klaster nekretnine Nenad Đorđević.