Ljajić: Doneti pravilnici za red na tržištu nekretnina - 24. jul 2014

Ministar trgovine turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je pravilnike koji obezbeđuju punu primenu Zakona  o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i kojim se uvodi red u oblast prodaje  i zakupa nekretnina.Primenom četiri doneta pravilnika, koji stupaju na snagu 29. jula, predviđeno je uvođenje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nekretnina, kao i stvaranje registra posrednika, što je u skladu sa standardima EU.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je za Tanjug da prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo, u Srbiji postoji oko 800 privrednih subjekata i 1.500 zaposlenih koji se zvanično bave posredovanjem u prometu nekretnina i da će primenom novih pravilnika biti poboljšan kvalitet usluge i ojačana konkurentnost privrednih subjekata.

„Mi smo do sada imali dosta šaroliku situaciju među posrednicima u prodaji nekretnina i veliki broj primedbi građana na one koji se tim poslom bave nestručno i nesavesno. Sada smo jasno definisali kriterijume ko time može da se bavi i uveli stručni ispit za dobijanje licence posrednika. Na taj način pomoći ćemo kupcima i prodavcima da dobiju kvalitetniju uslugu, ali ćemo pomoći i posrednicima, jer ćemo na taj način eliminisati nelojalnu konkurenciju“ rekao je Ljajić.

On navodi i da će nakon stupanja na snagu donetih pravilnika biti sastavaljena i lista ispitivača za licence posrednika, koji će biti izabrani iz redova univerzitetskih profesora i drugih stručnjaka za ovu oblast kao i da je realno da prvi ispitni rok bude u oktobru ili novembru ove godine.