Model uspostavljanja klastera


1. Uspostaviti infrastrukturu za podršku razvoja klastera

 • Organizovati razvojne i edukativne centre na nivou regiona
 • Promovisati informacije o klasterima
 • Oformiti timove u okviru centara za podršku razvoja klastera
 • Kreirati klaster predstavništva vlade
 • Olakšati formiranje spoljnih veza / međunarodne saradnje

2. Identifikovati mogućnost uspostavljanja klastera unutar regiona

 • Identifikovati potencijal za uspostavljanje klastera
 • Načiniti modele i mape sistemskih veza
 • Proceniti sebe naspram drugih regiona i naspram konkurenata

3. Aktivnosti na uspostavljanju klastera

 • U regionima gde postoji kritična koncentracija preduzeća uspostaviti klaster asocijacije
 • Učiniti formalnim postojeće komunikacione kanale
 • Unaprediti saradnju među preduzećima - razvoj mreža

4. Obuka specijalizovane radne snage

 • Angažovanje stručnjaka i specijalizacija ljudi za određene oblasti rada
 • Osnovati klaster centre obuke
 • Oformiti partnerstva između obrazovnih institucija i klastera
 • Podržati regionalne saveze za obuku
 • Povećati nivo saradnje između regiona na nacionalnom i internacionalnom nivou

5. Razvoj i primena savremenih tehnologija i podrška preduzetničkim idejama

 • Investirati u inovaciju i zapošinjanje biznisa
 • Podržati inkubatore zasnovane na klasteru
 • Ohrabriti razvoj poslovnih mreža preduzetnika
 • Podržati razvoj tehnoloških parkova

6. Ustrojavanje organizacione i upravljačke strukture

 • Definisati organizacionu strukturu klastera, tokove informacija i upravljačke mehanizme.
 • Definisati razvojne timove klastera
 • Prilagoditi organizacionu strukturu preduzeća radu u klasterima
 • Unaprediti upravljačku strukturu
 • Ustrojiti mehanizme praćenja i merenja procesa u klasteru

7. Unapređenje marketinga i brending regiona

 • Utvrđivanje zahteva okruženja i prilagođavanje klastera tim zahtevima
 • Promovisati klastere - proizvode, usluge, prateće servise...
 • Omogućiti izgradnju distribucionih kanala za izvoz proizvoda i usluga
 • Stvaranje brenda regiona

8. Usmeravanje razvoja klastera

 • Podsticanje zajedničkih projekata učesnika klastera
 • Investirati u R&D klastera
 • Finansirati kritične faktore fondacije