Prva redovna sednica Skupštine udruženja Klaster nekretnine u 2022. godini

25. februar 2022.
U Domu Garde Vojske Srbije u Beogradu (Topčider) održana je prva redovna sednica Skupštine Klastera nekretnine u ovoj godini. Skupština udruženja je usvojila izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora o radu udruženja u 2021. godini i donela odluku o organizaciji Stručnog savetovanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti NAUČI DA USPEŠ 2022.