Vesti

Agenti prva pomoć u kupovini nekretnina - 9. maj 2015

Od ove godine 9. maj posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti obeležavaće kao svoj dan. Od 8. maja počela je puna primena Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Kupac će moći u Registru posrednika u prometu i zakupu nekretnina da vidi ko mu je pružio usligu a privredni subjekt, odnosno njegov zaposleni za pruženu uslugu, odnosno naplaćenu posredničku uslugu, dobiće račun.

Da li je stan uknjižen, koliko tačno ima kvadrata, da li ima jednog ili više vlasnika - pitanja su za trgovca nekretninama. Neretko se dešava da oni ne znaju sve odgovore.

Aleksandar je u potrazi za svojim krovom nad glavom. Pre toga treba da izabere agenta. Odabir nije lak.

"Da me uveri da može da mi pomogne da uđem u svoj životni prostor i da rešim svoj životni problem - to se najčešće rešava kada uđete u njegovu kancelariju pa se uverite kroz broj zaposlenih - da vas uveri da to što ciljate je legalno", kaže kupac Aleksandar Opsenica.

Kako bi znali odgovore na pitanja, agenti moraju, po novom zakonu, da polože stručni ispit. Do sada je ispit položilo više od 1.000 kandidata. Dobijeni sertifikat omogućava posredniku da se upiše u Registar posrednika u prometu i zakupu nekretnina.

Nenad Đorđević, agagent za nekretnine kaže da će potrošač moći u Registru da vidi ko mu je pružio usligu a privredni subjekt, odnosno njegov zaposleni za pruženu uslugu, odnosno naplaćenu posredničku uslugu dobiće račun.

"U slučaju da posrednik nije ispunio svoje obaveze iz ugovora o posredniku koji je zaključen sa nalogodavcem odnosno klijentom moći će da naplati štetu", kaže Đorđević.

Osim kupcima, registar će koristiti i agentima. Na jednom mestu biće im dostupni svi konkurenti. One koji rade nelegalno biće lakše otkriti. To ipak znači više posla čeka tržišnu inspekciju.

"Tržišna inspekcija u ovom momentu, pre svega, lovi nelegalne posrednike - one koje uopšte nisu prijavljeni niti su u APR-u, niti u Registru posrednika, to je prvi cilj a onda u drugoj fazi mi ćemo proveravati sve posrednike koji su upisani u registar da li su validna dokumenta, da li su svi radnici u agenciji prijavljeni", kaže Željko Stojanović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Oni koji su položili stručni ispit treba da popune zahtev, kako bi do kraja meseca svi setifikovni agenti bili upisani u Registar.

Izvor RTS

više

Registar posrednika u prometu nepokretnosti od danas dostupan na internet stranici Ministarstva trgo - 8. maj 2015

Registar posrednika koji sadrži podatke o privrednim društvima i preduzetnicima koji se legalno bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti danas je počeo da radi i dostupan je svim zainteresovanim građanima na zvaničnoj internet strani Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

U registru, koji je formiran i objavljen u zakonskom roku mogu se dobiti informacije o privrednim subjektima iz ove oblasti i njihovim zaposlenima koji imaju položen stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

Viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Željko Stojanović rekao je da se uvođenjem registra obezbeđuje viši stepen pravne sigurnosti za potrošače i privrednike koji koriste usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, jača konkurentnost u ovoj važnoj uslužnoj delatnosti i bitno smanjuje mogućnost nelegalnog obavljanja poslova posredovanja.

U toku je prijem zahteva za upis u Registar posrednika. Kako je Ministarstvo dužno da u roku od 30 dana od podnošenja zahteva izda Rešenje i upiše posrednika u Registar posrednika, očekuje se da će do kraja maja meseca 2015. godine svi posrednici koji ispunjavaju zakonske uslove biti upisani u Registar posrednika.

više

Osiguranje od profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti - 29. april 2015

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u svom obaveštenju upućenom privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti navodi da je planirano da Ministarstvo od 04.maja 2015. godine počne sa prijemom zahteva za upis u Registar posrednika. U istom obaveštenju Ministarstvo navodi da predstavnici Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS razgovaraju sa predstavnicima osiguravajućih društava u vezi sa polisom osiguranja (u skladu sa članom 13. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti) koja je jedan od predviđenih priloga uz zahtev za upis u Registar posrednika.

više

Održana Prva redovna sednica Skupštine udruženja u 2015. godini. - 27. februar 2015

Na Prvoj redovnoj sednici Skupština je usvojila izveštaj Nadzornog odbora o radu udruženja u 2014. godini i izveštaj Upravnog odbora o radu udruženja u 2014. godini i završni račun za 2014. godinu. Usvojen je plan rada udruženja za 2015. godinu i doneta odluka o članarini za 2015. godinu. Izabrani su organi koji će udruženjem upravljati u naredne dve godine. Za predsednika Skupštine udruženja je izabran Nenad Mitrović, a za potpredsednicu Skupštine Radmila Stanković. Za članove Upravnog odbora su izabrani Nenad Đorđević, Miroslav Cvetković, Nebojša Rapaić, Damir Borić i Gordan Lemajić. Za članove Nadzornog odbora su izabrani mr. Milić Đoković, Saša Milivojević i Željko Maravić.”

više

Međunarodna konferencija u Atini 2015. godine – 17. i 18. februar - 18. februar 2015

U Atini je održana medjunarodna konferencija koju je organizovao CEREAN (Centralno evropska mreža asociacija agencija za nekretnine), na kojoj je učestvovala delegacija Klastera Nekretnine, koju je predvodio dr Slaviša Pešić.

CEREAN je osnovan 1995 god. u Pragu, sa ciljem da podstakne saradnju  između privrednika koji posluju u oblasti prometa i zakupa nekretnina u zemljama istočne i centralne Evrope. Na konferenciji, koju je CEREAN organizovao u Atini, učestvovalo je nekoliko nacionalnih organizacija iz Grčke, SAD, Rumunije, Bugarske, Albanije i Srbije, kao i međunarodnih udruženja kao što su FIABCI i ICREA.

U toku konferencije je održan sastanak grčkog klastera nekretnina CRECOS (skraćenica od: Klaster za koordiniranje usluga u prometu nepokretnosti), čiji su članovi kako agencije za posredovanje u prometu nepokretnosti iz Grčke, tako i drugi profesionalci koji pružaju usluge u oblasti prometa nekretnina.
Pored toga, održana je prezentacija sistema poslovanja agencija za nekretnine, kao i tehničkih alata koji omogućavaju veću efikasnost poslovanja.
Posebnan značaj je dat prezentaciji Američke Nacionalne Asocijacije REALTOR®, čiju delegaciju je predvodio predsednik za 2015. godinu, Kris Polihron, a uz njega su bili i Stivi Braun, predsednik Asocijacije REALTOR® za 2014. godinu i Dejl Stinton, izvršni direktor REALTOR®. U toku konferencije su u članstvo REALTOR® primljeni novi članovi iz Grčke, a potpisan je i memorandum o saradnji Grčke nacionalne asocijacije OMASE sa Nacionalnom Asocijacijom REALTOR®.
Domaćin je posvetio posebnu pažnju delegaciji Klastera nekretnine koja je prisustvovala ovom skupu. Dr Slaviša Pešić je imao priliku da pozdravi skup i informiše prisutne o regulativi Republike Srbije u ovoj oblasti, o donošenju Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, polaganju Stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i o Kodeksima poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti, koje su usvojili Klaster nekretnine i Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije. Prisutni predstavnici nacionalnih organizacija posrednika u prometu nepokretnosti su pohvalili rad strukovnih organizacija u Srbiji koje spadaju u najmlađe u regionu. Članovi delegacije Nacionalne Asocijacije REALTOR® su pokrenuli inicijativu da se u Srbiji organizuje sastanak njihovog rukovodstva sa predstavnicima Klastera nekretnine i Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije.

više

Prvi put licencirani posrednici u prometu nekretnina - 13. februar 2015

Pomoćnik ministra za trgovinu, usluge i politiku konkurencije Žarko Malinović rekao je danas, na uručenju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, da je ovo je značajan dan za Ministarstvo i srpsku privredu, jer legislativa treba da prati realne potrebe tržišta.

On je kazao da činjenica da danas imamo 483 sertifikovana agenta znači da uvodimo red u srpsku privredu.

„Obećavam da ćemo pre maja imati spremnjen gotov registar posrednika kako bismo vašim klijentima mogli da omogućimo transparetnost i uvid u sve agente koji svoj posao rade pošteno i u skladu sa zakonom” kazao je Malinović.

Prema njegovim rečima na ovaj način ćemo olakšati posao inspekciji da one koji ne rade pošteno i u skladu sa zakonom sankcionišu i dodao da smatra da će ova procedura omogućiti svima da se unapredi sektor usluga.

Ove godine ćemo raditi na zakonskom rešenju vezano za usluge i tako ćemo zaokružiti čitavu legislativu i to će svima nama omogućiti da tačno znamo koje alate koristimo, šta svaka od institucija vlasti radi, i na koji način radimo svi zajedno, privreda i javni sektor, naveo je on.

„Naša ideja je i da ceo proces i edukacije, sertifikacije i vođenje regista prepustimo posrednicima, i njihovim udruženjima, jer jedino samoregulacija može da dovede do najboljeg oblika sprovođenja nekog propisa, a država treba samo da vrši nadzor” podvukao je Malinović.

Predsednik upravnog odbora “Klaster nekretnina” Nenad Đorđević je istakao da je trebalo sveukupno 20 godina rada da bi došli do situacije da dobijemo licencirane agente, od nastanka starog udruženja “Krov”, koje je prvo dalo iniscijativu za donošenje zakona, preko lobiranja i najzad u saradnji sa predstavnicima resorno ministarstva pre dve godine do dobijemo nacrt zakona.

„Nama ovo mnogo znači jer će smanjiti sivu ekonomiju, povećaćemo kvalitet usluga i imaćemo registar gde će biti uspisan svaki agent i svaka firma koja se bavi posredovanjem“, poručio je Đorđević.

više

SVEČANA DODELA UVERENjA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI - 9. februar 2015

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija priređuje u četvrtak 12. februara 2015. godine u Klubu narodnih poslanika, u Tolstojevoj ulici br. 2, u Beogradu, svečanu dodelu Uverenja o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti. Četristotineosamdesettri kandidata prve generacije (Ispitni rok I/2014) pozvano je na ovu svečanost. Kandidatima koji ne budu prisutni na svečanosti, Uverenje o položenom stručnom ispitu biće dostavljeno poštom.

više

09. Maj - dan posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti - 30. januar 2015

Do početka maja 2015. godine biće ustrojen Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, kako je to Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i predviđeno.
 

više

Prepolovljen broj oglasa za prodaju nekretnina - 5. januar 2015

Svako ko oglašava nekretninu mora da ostavi lične podatke, kažu u oglasnoj kompaniji. Ako neko prijavi lažnog vlasnika ili lažnu agenciju, koji prodaju da bi uzeli proviziju, prijavljenima se zabranjuje postavljanje novih oglasa, a takav oglas se briše.

Prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, samo posrednik sa ugovorom o prodaji ili vlasnik mogu da daju oglas. Tržišna inspekcija je kontrolisala primenu tog zakona i za nekoliko meseci broj oglasa za prodaju nekretnina je - prepolovljen.

Uprkos tome, agencije smatraju da će ove godine, zabranom rada nelegalne konkurencije, ubrzati i povećati promet.

"Manje agencije, one koje su to usput radile koje se nisu time ozbiljno bavile, one su se ugasile ili se prosto više ne oglašavaju. Imamo situaciju da je sada pad u broju oglasa 30 do 50 odsto oglašenih nekretnina", ističe Katarina Bogdanović iz Halo oglasa.

U agencijama kažu da su oglašavani i nepostojeći stanovi, da bi se javili kupci i tako došlo do posla. Veliki broj oglasa usporavao je prodaju, jer je davao lažnu sliku kupcima da mogu da nađu bolje rešenje, za manje novca.

"Mi očekujemo da u narednom kvartalu, prvom kvartalu 2015. godine promet nekretnina, broj realizovanih transakcija poraste, zato što će se ljudi brže odlučivati da kupe nekretninu, jer će u ponudi imati samo nekretnine koje su oglašene sa pravom cenom", rekao je Nenad Đorđević iz Klaster nekretnina.

Tržišna inspekcija je samo u periodu od 20. oktobra do 30. novembra izvršila 168 inspekcija i podnela 15 prijava protiv firmi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

"Devet odsto privredih subjekata je u prestupu. To je jako dobar rezultat i pokazuje da kodeks poslovanja i napori grupacije posrednika pri Privrednoj komori, na edukaciji posrednika, daju dobre rezultate", kaže Željko Stojanović, savetnik u Ministarstvu trgovine.

U toku je polaganje ispita prve grupe od 719 polaznika za profesionalne agente, što će povećati sigurnost u prometu nekretnina. Oni će biti zvanično upisani u registar licenciranih agenata Ministarstva trgovine, koji će preko interneta biti dostupan svim građanima, koji žele da provere s kim posluju.

Izvor RTS

više

Registrovan posrednik uslov bezbednog prometa nepokretnosti - 29. decembar 2014

Registar posrednika pomoći će klijentima da vide ko posluje legalno, a privrednike motivisati da se bore protiv nelojalne konkurencije sivog tržišta. Ova godina bila je veoma uspešna kad je reč o implementaciji Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, konstatovano je na konferenciji u Privrednoj komori Srbije.

više

Da li su cene nekretnina realne? - 2. decembar 2014

Cene nekretnina u Srbiji u 2014. godini nisu značajnije pale u odnosu na prošlu godinu i ne očekuje se njihov dalji pad, jer su se zaustavile na realnom nivou. Predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnina Nenad Đorđević je rekao Tanjugu da se u predhodnih godinu i po dana stabilizovalo domaće tržište nekretnina.

više

Regionalna Privredna Komora Niš - SEMINAR - OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA - 1. decembar 2014

Seminar se održava od 05. do 14. decembra 2014. godine u maloj sali RPK Niš u Nišu, ul. Dobrička br. 2, od 09.30 do 15.30 sati.

više