Funkcionisanje klastera


Klasteri predstavljaju prirodan spoj preduzeća i mora se naglasiti da klaster ne funkcioniše kao skup činilaca kojima je nametnuta povezanost ili koji su primorani da stupe u asocijacije iz ovog ili onog razloga. Klaster neguje specifičnosti preduzeća i omogućava da preduzeće izabere nivo i vrstu saradnje u klasteru, kao i da definiše kojim delom proizvodnog programa ulazi u klaster, a sa kojim funkcioniše samostalno. Na osnovu njihove lokacije i zajedničkih potreba, oni mogu uvideti koji je njihov benefit kao člana klaster asocijacija.

Začeci klastera se razlikuju. Inicijalni stimulus je mogao biti:

  • dostupnost sirovina
  • zemljište / klimatski uslovi
  • blizina značajnog tržišta
  • istorijsko nasleđe, tradicija i specifična znanja
  • kocentracija specijalizovane radne snage
  • naučno - istraživacke institucije

Postoji nekoliko zajedničkih elemenata u načinu funkcionisanja klastera:

  • Osnovna poslovanja – poslovanja koja su najznačajnija u klasteru, kroz koja se klaster najviše ostvaruje i putem kojih klaster ima najveće benefite od korisnika koji su izvan klastera.
  • Potporna poslovanja – poslovanja koja direktno i indirektno pomažu osnovna poslovanja klastera. Ovde spadaju dobavljači specijalizovanih mašina, komponenti, sirovina, kao i sve ostale uslužne firme uključujuci i finansijske/brokerske firme i njihov kapital, advokati, dizajneri, marketing i odnosi sa javnošcu. Ove firme su uglavnom visoko specijalizovane i fizički su smeštene blizu firmi koje čine osnovna poslovanja.
  • Intelektualna potporna infrastruktura – u klasterima koji vrhunski funkcionišu, osnovna i potporna poslovanja ne rade odvojeno, izolovano. U uspešnim klasterima učestvuju mnogi članovi lokalne zajednice. Lokalne škole, univerziteti, politehnički instituti, lokalne trgovačke i profesionalne asocijacije, centri za ekonomski razvoj i mnogi drugi koji podržavaju aktivnosti klastera i zapravo su ključni činioci u klasterima. Kvalitet ove intelektualne potporne infrastrukture, kao i stepen timskog rada u okviru nje, čine veoma važan faktor u razvoju bilo kog klastera.
  • Fizička potporna infrastruktura – čini je fizička infrastruktura: putevi, luke, uređene deponije za klasičan ili specifičan otpad, komunikacione veze i slično. Kvalitet ovakve infrastrukture, u najmanju ruku, mora biti na istom nivou kao i konkurentski, pa čak i mnogo bolji.