Poreklo reči klaster


Reč klaster potiče od engleske reči cluster.

CLUSTER - svežanj, grupa, bokor, grozd, jato

Usvojen je kao međunarodni termin i koristi se u svim zemljama sveta.