O nama


Ministarstvo trgovine i usluga (sada Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine) je u okviru programa Vlade Republike Srbije “Jačanje konkurentnosti u obasti usluga”  implementacijom  projekta “Povezivanje subjekata iz oblasti usluga u klastere”  pokrenulo incijativu za formiranje klastera  u oblasti prometa nepokretnosti  - udruženja "KLASTER NEKRETNINE" i potpomoglo njegov rad pružanjem stručne i finansijske pomoći.

KLASTER NEKRETNINE je nevladino i neprofitno udruženje u koje se pravna lica slobodno udružuju radi doprinosa unapređenju i razvoju tržišta nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.
Članovi  udruženja  su pravna lica  - privredna društva ili preduzetnici koji ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje poslova iz oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, projektovanja, investiranja, pružaoci konsultantskih usluga, kao i procene vrednosti nepokretnosti, koji na zadovoljavajući način mogu da izvršavaju zadatke i ciljeve koji proističu iz Statuta udruženja. Članovi udruženja su i naučne institucije.

Organi upravljanja udruženjem su: Skupština udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Upravnog odbora udruženja.