Festlent DOO

Festlent DOO

REBEC, Real Estate Belgrade Exhibition and Conference je profesionalna platforma koja se izvorno bavi promovisanjem tema vezanih za razvoj investicija u nekretnine. Postoji ukupno šesnaest profila - specijalizacija profesionalaca koji učestvuju u sveukupnom razvoju nekretnina, pa je to tematski osnov na kojem je REBEC programski uobličen. Te teme, koje su predmet diskusija, prate proces razvoja nekretnina, od početnih razmišljanja o razvoju nekretnine do finalne prodaje tj. zakupa odnosno upravljanjem i održavanjem tom imovinom.

Koncept REBEC događaja je baziran na konferenciji i pratećoj sajamskoj manifestaciji. Premijera je održana 23. juna 2008. godine i od tada se svake godine povećava broj panela, podiže se kvalitet diskusije i govornika. Sajamski deo se razvija prateći tržište i dodatno doprinosti sveukupnom razvoju REBEC-a kao događaja u celini.

Najvažnija podrška razvoja REBEC-a od njegovog samog početka, nalazi se u razvoju specijalizovanog časopisa AG Nekretnine, nastalog 2006. godine. To je lokalni – srpski časopis, trojezičan (na srpksom, engleskom i nemačkom), koji prati aktuelne teme iz domena razvoja nekretnina, a koji od 2008. publikuje i regionalne teme sa tržišta koji koincidiraju geografski sa teritorijom bivše SFRJ.

AG Nekretnine su od 2008. godine izborile status pozvanih i prisutnih štampanih specijalizovanih medija – časopisa, na svim evropskim sajmovima i konferencijama. Posebno na MIPIM-u i MAPIC-u, na EXPO REAL-u i tada REAL VIENNA-i u Beču, kao i na EIRE-u u Milanu. Pored toga, AG Nekretnine su bile izlagane na ICSC događajima kao i na mnoštvu lokalnih konferencija i sajmova po Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori.

Na svakom takvom događaju pored AG Nekretnina i REBEC je imao svoje mesto. Međusobna tematska i organizaciona povezanost dopunjuje se i danas, paralelno negujući sve jače temelje koji mogu da doprinesu još jačem zajedničkom razvoju!

Naravno, iza svega toga stoji osnivač specijalizovanih novina i specijalzovanog događaja. FESTLENT d.o.o. je privatna kompanija koja je pokrenula oba ova projekta, uključujući i REMIX produkciju. U osnovi je to konsultanstka firma koja se bavi savetovanjem svojih klijenata u domenu razvoja nekretnina, projektovanja i upravljanjem izvođenja svih vrsta radova na objektima koji su predmet finansiranja potencijalnih investitora.