Riznica nekretnine

Riznica nekretnine

Agencija za nekretnine RIZNICA osnovana je 2004 god. u Nišu. Osnovna delatnost agencije RIZNICA je posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti.
Pored toga, agencija je registrovana i za druge poslovne aktivnosti, pre svega za konsalting, menadžment i edukacije.
Riznica je jedna od prvih agencija u Srbiji koja je upisana u Registar posrednika u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i sa ponosom nosi broj 010.
U delu nekretnina, agencija je već dokazala visoku profesionalnost na tržištu grada Niša. Posvećenost zahtevima klijenata, težnja da se učini najbolje za klijente u datom momentu, kao i razrađene tehničke mogućnosti doveli su do toga da se klijenti, nakon prvog uspešno realizovanog posla, rado vraćaju u RIZNICU sa svakom novom potrebom iz delokruga agencije. Agencija teži da, uz profesionalnost u ispunjenju zahteva, sa klijentima ima takav pristup kojim stiče nove prijatelje među njima.
Kako bismo svojim klijentima pružili najviši nivo usluga, posvećeni smo unapređenju nivoa svojih usluga, a pre svega:
Redovno se edukujemo i stičemo sertifikate za znanja koja su nam potrebna u svakodnevnom radu;
Stalno unapređujemo svoju organizaciju i marketing kako bismo ponudu i potražnju svojih klijenata prezentirali na najbolji način i omogućili da postignu najbolje za sebe;
Potpisnici smo više Kodeksa etike u profesionalnim udruženjima agencija za nekretnine kojima smo se obavezali na najviši nivo odnosa sa klijentima i kolegama;
Povezujemo se sa svojim kolegama u Srbiji i inostranstvu kako bismo mogli da pomognemo svojim klijentima da kupe ili prodaju nekretninu u većini mesta u Srbiji i u mnogim državama sveta;
Stalno unapređujemo nivo kvaliteta svojih usluga kako bi naši klijenti postigli najbolja rešenja za sebe u poslu koji su nam poverili.
RIZNICA je član profesionalnih udruženja u oblasti nekretnina i to: Klaster nekretnine, Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti u Privrednoj komori Srbije, kao i međunarodno udruženje FIABCI. Vlasnik firme dr Slaviša Pešić član je Nacionalne Asocijacije Realtora® iz Sjedinjenih Američkih Država, najvećeg udruženja agenata nekretnina na svetu koje ima svoja udruženja u 76 država sveta, kao i nosilac specijalističkih oznaka po standardu NAR®, među kojima su: CIPS (Specijalista za međunarodnu trgovinu nekretninama), ABR® (Akreditovani zastupnik kupaca), SRS (Specijalista za zastupanje prodavaca), RENE (Ekspert za pregovaranje u nekretninama). Pored toga,  dr Slaviša Pešić je u ovom udruženju bio postavljen za člana Borda Direktora u 2019oj godini i trenutno u ovom udruženju ima funkciju NAR Regionalni Global Ambasador za Istočnu Evropu i ovlašćeni instruktor za više specijalističkih kurseva u vlasništvu ovog udruženja.
Zahvaljujući tome što je RIZNICA deo mreže agencija koje pripadaju ovim udruženjima, možemo ponuditi svojim klijentima usluge i u mnogim drugim gradovima Srbije i drugim državama u kojima je prisutna Nacionalna Asocijacija Realtora® i udruženje FIABCI.
Naš cilj je da naši klijenti sa nama postignu najbolje za sebe, da postanu prijatelji Riznice koji ostaju sa nama i da nas preporuče svojim prijateljima i poznanicima.